Jsme i naSlovensku
Navštívit

Reklamační řád


 • V případě, že jste objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena vašim nevhodným používáním nebo skladováním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci zboží.
 • Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u provozovatele REMI GROUP s.r.o., IČO: 269 32 377.
 • Reklamaci můžete uplatnit osobně v provozovně provozovatele na adrese Mlýnská 369, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, nebo nahlásit elektronickou poštou na adrese info@meradog.cz  nebo telefonicky na čísle 603 142 041.
 • Zjevné vady zásilky zboží oznamte neprodleně, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží.
 • Pokud reklamované zboží nemůžete přinést osobně, dobře ho zabalte způsobem, jak jste ho obdržel. Balík bude vyzvednut kurýrem PPL, který ho označí připraveným adresním štítkem a doručí zpět na naší provozovnu.
 • Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
 • Po uznání reklamace vám zboží vyměníme nebo vrátíme kupní cenu.
 • Prodávající se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv je většinou 18 měsíců od data výroby a je uvedena na obalu. Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby.
 • Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Při standardním uskladnění a přepravě si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při neodborném zacházení zákazníka s krmivem nebo při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka. Rovněž se záruka nevztahuje na zlevněné zboží z důvodu blížící se doby spotřeby. Krmiva se skladují v suchu, na chladném místě chráněném slunečním paprskům. Důležité je krmivo zabezpečit proti škůdcům (hlodavci, hmyz).
 • Pokud se rozhodnete reklamovat u nás zakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonu 603 142 041 nebo e-mailem: info@meradog.cz (uveďte Vaše jméno, číslo objednávky, prípadně faktury a název reklamovaného zboží). Dohodneme s Vámi další postup.