Jsme i naSlovensku
Navštívit

Reklamační řád


  • V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním nebo skladováním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje přímo u provozovatele.
  • Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u provozovatele.
  • Zákazník je povinen doručit reklamované zboží na vlastní náklady provozovateli v originálním balení a je povinen udat důvod reklamace. Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží.
  • Pro uplatnění reklamace je potřeba doložit doklad o nákupu zboží a přesný popis závady.
  • Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
  • Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena. Prodávající se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv je většinou 18 měsíců od data výroby a je uvedena na obalu. Na obalu je rovněž uvedena lhůta spotřeby.
  • Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Při standardním uskladnění a přepravě si krmiva uchovávají své deklarované nutriční vlastnosti po celou dobu vyznačené trvanlivosti. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při neodborném zacházení zákazníka s krmivem nebo při nevhodném uskladnění krmiva u zákazníka. Rovněž se záruka nevztahuje na slevněné zboží z důvodu blížící se doby spotřeby. Krmiva se skladují v suchu, na chladném místě chráněném slunečním paprskům. Důležité je krmivo zabezpečit proti škůdcům (hlodavci, hmyz).
  • Pokud se rozhodnete reklamovat u nás nakoupené zboží, kontaktujte nás na telefonu 603 142 041 nebo e-mailem: info@meradog.cz (uveďte Vaše jméno, číslo objednávky, prípadně faktury a název reklamovaného zboží). Dohodneme s Vámi další postup.